รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-06-11 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก กล่อง 2 EG513609332TH
2020-06-11 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก กล่อง 5 EG513609363TH
2020-06-11 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก EG513609329TH
2020-06-11 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก กล่อง 4 EG513609350TH
2020-06-11 รพ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท EG513609394TH
2020-06-11 ภญ.ณัฐพร รพ.พระจอมเกล้า EG513604998TH
2020-06-11 คุณอุดมรัตน์ รพ.หาดใหญ่ EG513604984TH
2020-06-11 ภญ.อัญชลี รพ.มะการัก EG513605018TH
2020-06-11 คุณกาญจนา รพ.บ้านโป่ง EG513605021TH
2020-06-11 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก กล่อง 3 EG513609346TH
2020-06-11 ภญ.กุลธิดา รพ.ละงู EG513604975TH
2020-06-09 คุณวิไลพร รพ.สิรินธร EG513604936TH
2020-06-09 IOM กทม. EG513609200TH
2020-06-09 รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี EG513609227TH
2020-06-09 รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (กล่อง2) EG513609213TH