รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-06-16 รพ.สมุทรสาคร กล่อง2 EG513609540TH
2020-06-16 รพ.สมุทรสาคร กล่อง1 EG513609536TH
2020-06-16 รพ.เชียงคำ จ.พะเยา EG513609522TH
2020-06-16 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก EG513609519TH
2020-06-16 รพ.สระบุรี EG513605110TH
2020-06-16 รพ.พุทธโสธร EG513605106TH
2020-06-16 รพ.หาดใหญ่ EG513605070TH
2020-06-15 ภญ.ศิริพร รพ.สุรินทร์ EG513605049TH
2020-06-15 ภญ. อัญชลี รพ.มะการักษ์ EG513605052TH EG513605066TH
2020-06-12 ภญ.ศิริพร รพ สุรินทร์ EG513609451TH
2020-06-11 รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ กล่อง3 EG513609417TH
2020-06-11 รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ กล่อง2 EG513609403TH
2020-06-11 รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ กล่อง1 EG513609385TH
2020-06-11 รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก กล่อง 6 EG513609377TH
2020-06-11 รพ.แม่ทา จ.ลำพูน EG513609315TH