รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-06-29 สถาบันทรวงอก EG513605738TH EG513605724TH
2020-06-29 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน EG513605707TH
2020-06-29 รพ.วชิระภูเก็ต EG513605741TH
2020-06-29 รพ.ขอนแก่น EG513605715TH
2020-06-29 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม EG513605698TH
2020-06-23 รพ.รามา EG51360534 4TH
2020-06-22 รพ.อุตรดิตถ์ EG513605335TH
2020-06-19 รพ.สุโขทัย EG513605225TH
2020-06-19 รพ.ร้อยเอ็ด EG513605211TH
2020-06-19 รพ.มาบอำมฤต จ.ชุมพร EG513610786TH
2020-06-19 รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร EG513610772TH
2020-06-16 สถาบันทรวงอก EG513605123TH
2020-06-16 รพ.เวชการุณรัศมิ์ EG513605097TH
2020-06-16 รพ.สตูล EG513605083TH
2020-06-16 รพ.สมุทรสาคร กล่อง3 EG513609553TH