รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-08-05 รพ.แม่ทา จ.ลำพูน EG809077114TH
2020-08-05 รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ EG809077128TH
2020-08-05 รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี EG809077131TH
2020-08-05 สสจ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา EG809077145TH
2020-08-05 รพ.แม่สอด จ.ตาก EG809077159TH
2020-08-05 รพ.แม่สอด จ.ตาก EG809077162TH 41 กล่อง
2020-07-22 รพ.หาดใหญ่ EG513606075TH
2020-07-22 รพ.สมุทรปราการ EG513606092TH
2020-07-22 รพ.กลาง EG513606089TH
2020-07-22 รพ.ศรินครินทร์ EG513606101TH
2020-07-22 รพ.เฉลิมพระเกียรติ ระยอง EG513606115TH
2020-07-22 รพ.ชลบุรี EG513606129TH EG513606132TH
2020-07-22 รพ.ขอนแก่น EG513606150TH
2020-07-22 รพ.อุตรดิตถ์ EG513606163TH
2020-07-22 รพ.ลาดกระบัง EG513606203TH