รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-10-01 สถาบันทรวงอก EG0910-4434-9TH
2020-10-01 รพ.รามาธิบดี EG0910-4437-0TH
2020-10-01 สคร.7 EG0910-4438-3TH
2020-10-01 สคร.7 EG0910-4441-0TH
2020-10-01 รพ.ศรีสะเกษ EG0910-4440-6TH
2020-10-01 รพ.บุรีรัมย์ EG0910-4439-7TH
2020-08-06 ภก.วุฒิชัย รพ.เชียงราย EG5136-0694-5TH
2020-08-06 ภก.เสาวนีย์ รพ.สุโขทัย EG5136-0695-4TH
2020-08-06 ภก.จิตติศักดิ์ รพ.นครราชสีมา EG5136-0696-8TH
2020-08-06 ภญ.วนิดา รพ.สันป่าตอง EG5136-0699-9TH
2020-08-06 ภก.อิทธิรัตน์ รพ.พระเจ้าตากสิน จ.ตาก EG5136-0700-5TH
2020-08-06 ภญ.สิริจิต สถาบันโรคทรวงอก EG5136-0704-0TH
2020-08-06 ภก.สิริจิต สถาบันโรคทรวงอก EG5136-0698-5TH
2020-08-06 ภก.อนุชา รพ.พุทธโสธร EG5136-0703-6TH
2020-08-05 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย EG809077105TH