รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-10-12 รพ.กาฬสินธุ์ EG0910-4487-9TH
2020-10-07 รพ.สุโขทัย EG0910-4479-4TH
2020-10-07 รพ.สตูล EG0910-4478-5TH
2020-10-07 รพ.ทุ่งสง EG0910-4480-3TH
2020-10-07 รพ.ยโสธร EG0910-4481-7TH
2020-10-05 รพ.ตากสิน EG0910-4469-2TH
2020-10-05 รพ.ศรีสะเกษ EG0910-4475-0TH
2020-10-05 รพ.มหาราชนครศรีธรมราช EG0910-4473-2TH
2020-10-05 รพ.น้ำยืน EG0910-4474-6TH
2020-10-05 รพ.กระบี่ EG0910-4472-9TH
2020-10-05 รพ.สมุทรสาคร EG0910-4471-5TH
2020-10-05 รพ.กลาง EG0910-4470-1TH
2020-10-01 รพ.สมุทรปราการ EG0910-4435-2TH
2020-10-01 รพ.ปทุมธานี EG0910-4433-5TH
2020-10-01 รพ.เจ้าพระยายมราช EG0910-4436-6TH