รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-10-16 รพ.กระบี่ EG0910-4497-5TH
2020-10-16 รพ.ละงู EG0910--4496-7TH
2020-10-16 รพ.พระนั่งเกล้า EG0910-4495-3TH
2020-10-16 รพ.จุฬา EG0910-4498-4TH
2020-10-15 สถาบันทรวงอก EH0910-4493-6TH
2020-10-15 รพ.เพชรบูรณ์ EH0910-4494-0TH
2020-10-14 รพ.เจ้าพระยายมราช EG0910-4492-2TH
2020-10-14 รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ EG0910-4491-9TH
2020-10-14 รพ.ศรีสะเกษ EG0910-4489-6TH
2020-10-14 รพ.ท่าศาลา EG0910-4490-5TH
2020-10-12 รพ.สตูล EG0910-4486-5TH
2020-10-12 รพ.สระแก้ว EG0910-4483-1TH
2020-10-12 รพ.ศิรินธร EG0910-4482-5TH
2020-10-12 รพ.ขอนแก่น EG0910-4485-1TH
2020-10-12 รพ.ขอนแก่น EG0910-4484-8TH