รายการ

วันที่ โรงพยาบาล Tracking No. Note.
2020-10-22 รพ.ปง EG8090-8409-2TH
2020-10-22 รพ.พุทธชินราช EG8090-8405-8TH
2020-10-21 รพ.เจ้าพระยายมราช EH0910-4545-0TH
2020-10-21 รพ.บุรีรัมย์ EH0910-4544-6TH
2020-10-21 สคร.1 EH0910-4543-2TH
2020-10-20 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน EH0910-4520-8TH
2020-10-20 รพ.พนม EH0910-4521-1TH
2020-10-20 รพ.ท่าศาลา EH0910-4519-9TH
2020-10-20 รพ.กุฉินารายณ์ EH-0910-4525-6TH
2020-10-20 รพ.กลาง EH09104524-2TH
2020-10-20 รพ.กุฉินารายณ์ EH0910-4526-0TH
2020-10-20 รพ.ลำพูน EH0910-4527-3TH
2020-10-20 สถาบันทรวงอก EH0910-4528-7TH
2020-10-20 รพ.พหลพลพยุหะเสนา EH0910-4522-5TH
2020-10-20 รพ.ลำพูน EH0910-4523-9TH