เปิดรับสมัครเพิ่ม 300 คน วันที่ 14 พ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 17.00 น.

ณ สถานที่จัดงานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

หรือ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 13 พ.ค. 2559 รับสมัครได้ที่ สำนักวัณโรค คลิกแผนที่

(ไม่รับโอนผ่านทางบัญชี)

ท่านที่สมัครทางออนไลน์ปิดการโอนเงินทางบัญชี

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

Payment

ตรวจสอบรายชื่อ

Registered List