การใช้ โปรแกรม GeneXpert Online เบื้องต้น

 
<<<< สมัครขอใช้งานโปรแกรม GeneXpert Online คลิก >>>>
 
ติดต่อได้ที่ e-mail : gf_nfm@hotmail.com