สมัครงานด่วน

การใช้ โปรแกรม GeneXpert Online เบื้องต้น

<<<< สมัครขอใช้งานโปรแกรม GeneXpert Online คลิก >>>>

        ลืมรหัสผ่าน ติดต่อได้ที่ e-mail : gf_nfm@hotmail.com