t


ข่าวสารกองทุนโลก


ลงทะเบียน "อบรมแนวทางควบคุมวัณโรคประเทศไทย 2561"

เอกสารประชุม สปคม สคร 4 6 โรงแรมอีสติน มักกะสัน 5-6 พฤศจิกายน 2561

เอกสารประชุม สคร 7 8 9 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561


     ประมาณเดือน ตุลาคม 2561 เราจะเริ่มปรับใช้โปรแกรมในการลงผล Xpert และติดตามการสนับสนุนน้ำยาเป็น" TBCM online" โปรแกรมเดียวเพื่อลดภาระในการทำงานลงโดยเริ่ม 1 ต.ค.61 ดังนั้นจึงขอให้ทกแห่งดำเนินการดังนี้
         1.เช็คว่าหน่วยงานมีรหัส username/password เข้าใช้งานที่ www.tbcmthailand.net หรือยัง ถ้ายังสามารถเข้าสมัครใช้งานได้ที่นี่ https://tbcmthailand.net/uiform/User_Request.aspx

  2.ช่วยคีย์ขอมูลเดิมที่ค้างในโปรแกรมเดิม Xpert online เพื่อที่ทางสำนักวัณโรคจะได้ตัดข้อมูลและการเบิกจ่ายน้ำยาไปเริ่มใหม่ในปีงบ 62  หากจัดทำขั้นตอนการเข้าใช้งานเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  

Statistics

Members : 1
Content : 5
Web Links : 6
Content View Hits : 3037